Home Benefit Redemption Activity FAQ T&C Check Your Points

FAQ

 

1. When is the last day of issuance of AEON BiG member card? +
2. When is the last day I can use the AEON BIG member card to collect points?+
3. If I lost my card, how do I get the AEON BiG member card replacement after 5th October 2018?+
4. Do I need to pay for the card replacement if I lost my AEON BiG member card and replace with new AEON Member Plus Visa Card?+
5. Can I claim my accumulated AEON BiG points if I lost my card? +
6. Will I lose my Rewards points once I signed–up for AEON Member Plus Visa Card?+
7. What is the membership conversion rate if I upgrade to AEON Member Plus Visa Card?+
8. Can I choose not to transfer the points? +
9. Is there any validity period for AEON BiG points? +
10. Can I redeem my AEON BiG points after it expires?+
11. What if I have more than one (1) AEON BiG member card? +
12. Where can I check my point balance? +
13. I am an existing AEON BiG card holder; do I need to redeem all my points before 31 March 2019?+
14. Can I still use my current AEON BIG member card to collect points after 5th Oct 2018?+
15. What should I do to continue enjoying the AEON BiG membership? How can I continue to enjoy the benefits of AEON BIG Member Card?+
16. What happened to my accumulated points? +
17. Is there is any charge should I upgrade/ replace the AEON BiG member card to AEON Member Plus Visa Card? +
18. Is there is any difference in terms of point collection using AEON BiG member card vs AEON Member Plus Visa Card? +

FAQ

 

1. Bilakah hari terakhir pengeluaran Kad Ahli AEON BIG? +
2. Bilakah hari terakhir saya boleh menggunakan Kad Ahli AEON BIG untuk memungut mata ganjaran? +
3. Jika saya kehilangan kad saya, bagaimanakah caranya untuk saya mendapatkan kad gantian selepas 5 Oktober, 2018?+
4. Adakah saya perlu membayar untuk mendapatkan kad gantian sekiranya saya kehilangan Kad Ahli AEON BIG dan ingin menggantikannya dengan AEON Member Plus Visa Card yang baru?+
5. Bolehkah saya menuntut mata ganjaran AEON BIG yang terkumpul sekiranya saya kehilangan kad saya? +
6. Adakah saya akan kehilangan mata ganjaran saya apabila saya mendaftar untuk mendapatkan AEON Member Plus Visa Card? +
7. Apakah kadar penukaran keahlian sekiranya saya menaik taraf kepada AEON Member Plus Card?+
8. Bolehkah saya memilih untuk tidak memindahkan mata ganjaran saya?+
9. Adakah terdapat tempoh sah bagi mata ganjaran AEON BIG?+
10. Bolehkah saya menebus mata ganjaran selepas tarikh luput?+
11. Bagaimana jika saya mempunyai lebih dari satu kad keahlian?+
12. Dimanakah saya boleh menyemak baki mata ganjaran saya?+
13. Saya adalah pemegang kad AEON BIG , perlukah saya menebus semua mata ganjaran sebelum 31 Mac 2019?+
14. Bolehkah saya terus menggunakan Kad Ahli AEON BIG saya untuk mengumpulkan mata ganjaran selepas 05 Okt 2018?+
15. Apakah yang perlu saya lakukan untuk terus menikmati keahlian AEON BIG? Bagaimana untuk saya terus menikmati kelebihan/manfaat kad Ahli AEON BIG?+
16. Apakah yang akan berlaku pada mata ganjaran terkumpul saya?+
17. Adakah sebarang caj akan dikenakan sekiranya saya ingin menaik taraf atau menggantikan Kad Ahli AEON BIG saya kepada AEON Member Plus Visa Card? +
18. Adakah perbezaan dari segi pengumpulan mata ganjaran menggunakan Kad Ahli AEON BIG berbanding AEON Member Plus Visa Card?+